הערכת שווי חברות בתקופה של אי ודאות

לא פעם מתבקשות חברות לבצע הערכת שווי במעמדים שונים, עבור תהליכים כמו מיזוג, תהליכי פירוק שונים וגם בהליך ביקורת של סוף שנת המס. מקרים של הערכת שווי עבור חברות יכולים להיות קריטיים, בין אם מדובר בהגשה של ביקורת או בין מיזוג של חברות, בכך נאמדת לא רק יכולתן של החברות להבטיח את קיום החברה בשנים הבאות אלא גם לסכם ולהכיר בסוגי הנכסים השונים שברשותה. כל אלו מאפשרים לבצע הליכים עסקיים בצורה הוגנת ושקופה אל מול חברות וגורמים הממשלתיים שונים, אבל מה קורה בעידן של חוסר וודאות?

מה נשתנה- הערכת שווי חברות בתקופה של אי ודאות

הערכת שווי של חברות בתקופה של אי וודאות יכולה להיות במידה מסוימת, דומה להערכת שווי גם בתקופה רגילה עם זאת, גם להערכת שווי "רגילה" יש כמה דרכים שונות לקמט את שוויה של החברה. בכל אחת מהשיטות השונות, מה שיילקח בחשבון יהיו נכסים פיזיים, נכסים בלתי מוחשיים כמו מטבעות וירטואלים ועד לשמה הטובה של החברה ועוד משתנים נוספים. כל אחת מהדרכים עושה זאת בצורה שונה, אך במקרים של תקופת אי וודאות כמו חברות אשר תלויות במשאבים בסיכון/ייצוא/ייבוא, חברות הייטק ועוד חברות שונות מבצעות הערכות שווי על בסיס שווי הנכס. עם זאת בלא מעט מהמקרים הערכת שווי זו לא תמיד תהיה מדויקת.

לענות מהר, לא לשלוף

אחד המאפיינים בקבלת הערכת שווי של חברות גם בתקופה של אי וודאות, הוא כמובן ה"מומנט" בו נתבקש להשיג הערכת שווי זו. במרבית המקרים נתבקש להשיג זאת במעמד של בעת מחלוקת משפטית, שאם לא די בכך העניין המשפטי היא גם עלולה להיות גורלית לעתיד החברה. במקרים אחרים כמו מיזוגים, השקעות הון ואפילו רכישות. במעמדים אלו נתבקש לספק את המידע המדויק ביותר עבור החברה שלנו, לא די בכך כי המידע שבידינו חייב להיות אמין ומדויק בצורה הכי מדוקדקת שיש. לכן במקרים בהן חברות נמצאות באי וודאות, חשוב מאוד לבצע הערכת שווי בצורה "שלווה" מדויקת ועל ידי אנשי מקצוע אמינים.