פינוי בינוי ודיור ציבורי

הזכויות של דיירי הדיור הציבורי במסגרת פרויקטים של התחדשות עירונית (תמ"א 38 או פינוי בינוי) מעוגן בחוק הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית וחשוב להכיר אותו: לדיירי הדיור הציבורי יש זכות ראשונים לחזור ולהתגורר בדירה חדשה במתחם המחודש, כאשר תתבצע התאמה בין שטח הדירה המירבי לבין מספר הנפשות במשפחה. העדר היציבות השלטונית יצר עיכובים באישור הסופי של התוכנית שמעוניינת להקטין את הדירות שיקבלו הדיירים שהם לרוב יחיד או זוג על מנת לממן בהפרש את תשלומי האחזקה הגבוהים יותר שיאלצו דיירים אלו לשלם במגדל או בבניין החדש. ניתנת גם אפשרות לעבור אל מחוץ לפרויקט אל אפשרויות אחרות כגון דיור מוגן וכדומה.  בגדול המדינה מחויבת לשלם לדיירים את ההוצאות החודשיות, גם אם הן גבוהות משמעותית בבניין החדש, כדי שלא יפלו למעמסה על הדיירים. גם שכר הדירה שמשלמות אותן משפחות של דיור ציבורי יישאר באותו גובה למרות שהן מקבלות דירות גדולות, חדשות ומפוארות הרבה יותר. הטבה נוספת מדהימה שמקבלים דיירי הדיור הציבורי הן את האפשרות לרכוש את הדירה שבה הם גרים במחיר שייקבע על פי מועד עריכת השמאות. כלומר, ברגע שמתחילה להתארגן תנועה לעבר פרויקט של פינוי בינוי או תמ"א 38, יכולים הדיירים להזמין שמאי ולשלם את ערך הדירה לפני תחילת הפרויקט ולקבל את הדירה החדשה לאחריו.

נכון להיום, יש קצת יותר מ3500 דירות של דיור ציבורי בפרויקטים מאושרים לפינוי בינוי, רובן של עמידר ורובן (כשני שליש) הם פינוי בינוי והיתר תמ"א 38. למעשה חברת עמידר בחמש השנים האחרונות הפכה לגורם יזמי ומקדם של התחדשות עירונית במתחמים בהן יש בה נגיעה. אך בעוד שבדיור הציבורי לרוב יש הצדקה, גם אם היסטורית לזכויות היתר שמקבלים הדיירים, הרי שישנם פרויקטים שבהם מתוגמלים עבריינים כוחניים שקבעו מציאות בשטח – לאחרונה אושר פרויקט פינוי בינוי גדול בדרום מערב בת ים שאל שטחו פלשו בעבר 25 משפחות בצורה לא חוקית. כדי לאפשר את הפינוי שלהן ולמנוע עיכוב של הפרויקט, תוגמלו משפחות אלו בדירות במגדלים החדשים שייבנו למרות שאין להן שום זכות קניין בשטח. תקדים זה יוצר תמריץ לפולשים לא חוקיים בכל הארץ להשתלט על אדמות ציבוריות או אדמות פרטיות נטושות, לקבוע עובדות בשטח ולקבל תגמול משמעותית על כך בהמשך הדרך. לצערנו המדיניות הממשלתית של הכלה ואי התעמתות עם גורמים כוחניים ועברייניים מקבלת ביטוי גם בתחום זה.