שולית הקוסם וארבעת המינים

שני סוגים של עזרה שונות ומשונות, שתי דרכים לחיבור בין מים עליונים למים תחתונים.כל מה שנותר לי לנסות ולחבר, להוציא ממוחי הקודח את הערבות והעזרה ההדדית ולהגיע מנעשה ונשמע לשמה. שולית הקוסם – סיפור ילדות שהרשים אותי במיוחד. מעשה קסמים להבנה יותר מדויקת של הכוונות. אני מגלה רק עכשיו – אחרי תלאות מרובות של יסורים וחששות – להבין באמת במה דברים אמורים.

שולית הקוסם הוא סיפור הנע בין הומור קליל לסיפור מיתי שנוגע בתהומות עמוקים של יצירה ואמונה. הסיפור הוא על שולית קוסמים שרצה להיות קוסם (הסיפור יובא כמשל על מנת לעזור לי לצאת מן הסבך). בילדותי התרשמתי  מהכוונות "הטובות" של השוליה שרוצה להפתיע את הקוסם ולעשות במקומו את העבודה, אך לא כך נפלו פני הדברים, כי כפי שמסתבר, הכוונה לא היתה לגמרי טהורה ולכן התוצאה היתה הרת גורל, כי השוליה שרצה לשאוב מים מהבאר גרם לשיטפון והצפה, וכשכבר אפסה כל תקווה הגיע הקוסם והציל את המצב.

הנמשל הוא, האם באמת הכוונה היתה כוונה של עזרה, או שהגולם קם על יוצרו. היצר הרע אמנם נברא על ידי בורא (משחק נסיוני שלא פעם נגמר לא טוב), הרצון לקבל התקשה להתרומם ולהיזכר בשורשו. אנחנו קמים על יוצרנו במקום לשתף איתו פעולה, לגרום לו נחת רוח, כדי שיגיד את המשפט שמרחיב את הלב והנשמה

"ניצחוני בני".לשולית הקוסם ולנו ישנה אותה משימה, להעלות מים מהבאר התחתונה (באר בקבלה נקראת מי נוקבין, מים נקביים, וכאן המטרה שאיבת המים להעלותם למעלה לעליון). המים העליונים נקראים מי דכורא, מים זכריים, והמטרה היא הזיווג ביניהם – אנחנו מעלים מ"ן- תפילה לבורא עולם – וכשכוונתנו טהורה על מנת לחבר זיווגים ולהגיע לחיבור בין מים תחתונים ומים עליונים, נוכל להגיע  לחיבור, להדדיות, שפע וערבות.

ארבעת המינים הם גם כן סוגים של כוונות ולכן בסוכות האתרוג והלולב ההדס והערבה, כשהם יחד, הם יוצרים את שמות ההויה.לכן, כדי שנגלה את האור האלוהי על מנת שיביא אותנו לתיקון, עלינו לעשות בהם פעולות, לכרוך עליהם יחד ולנענע אותם לשישה כיונים, ימין, שמאל ואמצע, ומעלה, למטה ואחורה, 18 נענועים, שלוש פעמים לכל כיוון. ככה מעלים את התפילה לעליונים, על מנת לעורר שמחה אחרי ימי תשובה, בהם היינו עסוקים בטיהור הנשמה, כדי שנוכל להתחיל לבנות בזריזות סוכה של אמונה, חסדים, אהבה, ערבות ועזרה ביחד.

ערבות הדדית על פי הקבלה

ערבות הדדית זה כשאני מבין ומרגיש את היחס שלי כלפי האחרים, את הקשר ההדדי והתלות ההדדית במערכת היחידה, כמו איברים בגוף אחד. ישנן הרבה מדרגות בהתקרבות שלנו זה לזה בתוך המערכת הזאת, עד שנפעיל את עצמנו כמו תאים בגוף, כאשר מתוך מה שמגיע אליי, אני אקח את כל הנחוץ כדי לממש את עצמי במאה אחוז לטובת החברה – רק זה נקרא עזרה הדדית אמיתית. חכמת הקבלה אומרת שקיימות 125 מדרגות בקשר שלנו זה עם זה, עד שנשיג את המערכת המושלמת. בכך אנחנו מתקנים את עצמנו, את האגו שלנו, רוכשים את תכונת ההשפעה והאהבה לזולת בכל שלמותה, וזה נקרא גמר התיקון של האדם, כשהוא הופך להיות גלובלי ואינטגרלי בתוך כל הטבע.

בזכות זה שהאדם בנה את עצמו, חיבר בתוכו את כל הטבע, והשפיע על כל הדרגות הנמוכות יותר – הדומם, הצומח והחי – הוא בעצמו משיג את הדרגה של כל הטבע הכולל. ניתן לקרוא לו הכוח העליון, או הטבע. אז הוא מרגיש נצחי ושלם כמו כל הטבע, שבו אין התחלה ואין סוף, אין זמן, אין תנועה ואין מקום. תפיסת המציאות שלו משתנה, מפני שהאדם כבר תופס את עצמו אחרת, הוא מגלה ראייה ותפיסה ברמה ודרגה חדשה.

ישנן הרבה דוגמאות של עזרה הדדית בטבע, כמו הדבורים והציפורים שעוזרות לצומח להתרבות, כיצד כל הטבע מחובר בינו לבין עצמו. זהו מדע מאוד מיוחד ומעניין. מדהים עד כמה כל חלקי הטבע תלויים זה בזה, מחוברים ביניהם וזקוקים זה לזה.

הכי פשוט להסביר את הערבות כעבודה של חלקי גוף אחד. כשאני מרגיש רע ובא לרופא, הוא בודק בסופו של דבר האם אני נמצא באיזון או לא, איזה חלק מגופי יצא מכלל איזון ואינו עובד כמו שצריך. אנחנו צריכים לבדוק את החברה האנושית, האם היא בריאה או לא, לפי המידה שבה כל אחד נמצא בקשר עם יתר החלקים: כמה הוא מקבל לעומת כמה הוא נותן. הרי הוא צריך לעשות הכל לטובת האחרים. זאת משימתו של כל אחד. אם כל אחד מוותר על האגו שלו, המכוון לעצמו, ומפעיל את כל היכולות שלו לטובת האחרים. מה הוא מרוויח מזה? – הוא רוכש את ההרגשה של המציאות העליונה, הנצחית והשלמה, שמעלה אותו למדרגה גבוהה הרבה יותר מהדרגה הבהמית הנוכחית שלו.